Suksess med lydartikler på Storytel

I mars 2018 ble de første lydartiklene fra Orage tilgjengelig på Storytel i Sverige. Storytel startet dette prosjektet sommeren 2017 og kontaktet blant annet Orage for levering av innhold. I starten var det mest krimartikler som ble publisert, men nå publiserer vi lydartikler innen flere temaer. Hvert tema har serier på seks artikler.

I april var 7 av de 10 mest hørte lydartiklene i Sverige levert av Orage, og vi publiserer jevnlig nye lydartikler på det svenske markedet.

Høsten 2018 begynte vi også å levere lydartikler til Storytel i Finland, og snart står Danmark for tur. De norske lydartiklene produserer vi i samarbeid med EbokNorden. Disse vil snart bli tilgjengelige på www.bokasin.no.

På bildet: Artiklene med orange trekant nede i høyre hjørne kommer fra Orage.