Orage passerer 50 millioner i omsetning

Orage har hatt en kraftig vekst siden starten i 2013. I 2016 utga Orage 180 publikasjoner og hadde en omsetning på 40 millioner kroner. I 2017 ble det 300 utgivelser og omsetningen passerte 50 millioner kroner. Omsetningen er størst i Sverige, som sto for litt over halvparten. Deretter følger Norge, Danmark og Finland.

Orage har erfaringstall fra salg av papirpublikasjoner i alle Nordiske land. Svingningene i de forskjellige landene er store. Sverige hadde størst fall i papirsalget i massemarkedet, mens Danmark fortsatt ligger på topp når det gjelder antall solgte eksemplarer per publikasjon.

– Det er interessant å følge variasjoner og likheter i trender mellom de forskjellige landene i Norden, forteller Øyvind Therkelsen, daglig leder i Orage.

Siden 2013 har Orage utgitt 600 publikasjoner på papir. Det tilsvarer 100 000 sider eller 20 000 artikler. Orage har forhandlet frem utvidede digitale rettigheter og kan nå tilby sitt innhold til tredjepart. Dette åpner for mange nye og spennende muligheter og samarbeidspartnere. Orage tilbyr innhold til både print og digitalt, og kan levere nettartikler eller komplette nettsteder med innhold på alle nordiske språk.