Future og Orage signerer ny, stor avtale

Orage har samarbeidet med Future Publishing helt siden oppstarten i 2012. Etter hvert har samarbeidet blitt utvidet, og Orage er nå en den største lisenskunden til Future. I mars 2018 ble en ny lisensavtale signert. Avtalen hadde en verdi på 300 000 pund og gir Orage utvidede rettigheter til bruk av lisensene, samt mulighet for videresalg av innhold til tredjepart. Avtalen gjør at Orage reduserer sin «break even» på trykte publikasjoner fra 1800 til 1000-1200 solgte eksemplarer. Dette innebærer at Orage vil være svært konkurransedyktig i papirmarkedet i flere år fremover.